Munkatársaink

Tóth Enikő

Gyermek és Ifjúsági Coach

Tanulmányok

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar: Waldorf-osztálytanító szak

A nevelő feladata a gyermeket a maga teljességében látni. Tekintettel éppen aktuális egyéni szükségleteire, mégis kiegyensúlyozottan támogatni testi, lelki, valamint szellemi fejlődését egyaránt.

Régebben főállású osztálytanító voltam, ma heti két napot tanítok Waldorf-iskolában, ahol kollégáimmal folyamatosan és ítéletmentesen figyeljük diákjainkat.  A fizikai megjelenésüket (sápadt, vékony, pirospozsgás, hamar kimelegszik), a lelki alkatukat (hirtelenharagú, visszahúzódó, szociálisan aktív, könnyen vigasztalható, kudarckerülő), és szellemi képességeiket (gyorsfelfogású, több időre van szüksége, de megbízható a teljesítménye, nehezen felkelthető a figyelme, leragad, elkalandozik). Sokszor a fizikai megjelenés árulkodik a lelki állapotról, vagy akár a szellemi teljesítmény hat vissza arra. Minden mindennel összefügg.

Minden gyermeknek megvannak az erősségei és a fejlesztendő területei. Ez utóbbival mindenki számára egyértelmű, hogy foglalkozni kell, viszont az egészséges, teljes személyiségfejlődéshez nem elhanyagolhatóak az erősségek sem. Tudatosítani és használni kell ezeket, hogy a gyermek ne érezze önmagát „hibásnak”, másnak, gyengébb képességűnek.

Coachként és pedagógusként az a küldetésem, hogy ezeket a kincseket felfedezzem, támogassam, erősítsem a gyermekben, hogy az így kialakult magabiztosságát a fejlesztések, nehéz helyzetek során is használni tudja.

Munkám tehát egy gyermekkel az elfogulatlan, nyitott, elfogadó figyelemmel indul. Hagyom, hogy teljesen önmaga legyen.  Az alapos, lelkiismeretes figyelmet követi a kérdés: Hogyan tudok/tudunk neki a legjobban segíteni?

Tapasztalatom szerint csakis a szülő és a segítő szoros együttműködésből és közös akaratából jöhet létre bárminemű tartós változás, fejlődés. Emiatt a szülőket folyamatosan tájékoztatom mind a megfigyeléseimről, mind pedig a coach-foglalkozásaink menetéről, felismeréseiről, tapasztalatairól.

Coach-ként felnőttekkel is foglalkozom, hogy ők is megtapasztalják ezt a fent említett gyógyító figyelmet, légkört. Pedagógusként számos szülői beszélgetést volt szerencsém az évek alatt menedzselni, melyek sokszor érzelmileg megterhelőnek bizonyultak. Természetes emberi működés, hogy a kellemetlen, fájdalmas szembesüléseket elodázzuk, kerüljük. Amikor viszont egyértelmű jelzés érkezik egy szakembertől, hogy gyermekünknek segítségre van szüksége, akkor az felkavaró: düh, tehetetlenség, szomorúság, csalódottság – mind jelen lehet, egyetlen beszélgetés során.

Life- és business coach

Gyermek megfigyelés

45 perc kötetlen játék, rajzolás, beszélgetés a gyermekkel, amihez kedve van. Mindeközben figyelem szociális kompetenciáit, együttműködését, feladatmegoldását, figyelmét, aktivitását, kudarctűrését, gondolatmenetét, egyéb készségeit/képességeit. Figyelmemmel részben komplex mozgásfejlesztőként is jelen vagyok. A negyvenöt perces foglalkozást 10-15 perces szülői konzultáció követi, melynek keretében összefoglalom tapasztalataimat és esetleg javaslatot teszek. Ezt követően bővebb, írásos anyagot küldök e-mailben.

Gyermek-coaching

Coaching során a gyermeknek nem kell teljesítenie, megfelelnie. Nincsenek jó, vagy rossz válaszok. A 45 perces foglalkozások keretében olyan tevékenységeket gyakorlunk (pl. festés, játék, mesekönyv nézegetés), amik sikerélménnyel töltik el, illetve amelyek tanulságai által önbecsülése megerősödik. (Például, hogy nem kell mindig mindennek, szépnek, tökéletesnek, precíznek lennie, ahhoz, hogy értékes legyen.) A foglalkozások során preferálom olyan mesék felolvasását, feldolgozását, amik szintén támogatást nyújtanak nekik a mindennapjaikhoz.

Felnőtt coaching – fejlesztéssel kapcsolatban:

Feladatomnak és kiemelt fontosságúnak tartom a szülők támogatását: teret adni annak, hogy teljes titoktartás mellett kimondjanak olyan dolgokat, amiket „nem szabad”, majd együtt dolgozzunk a nehéz érzéseken.

Saját gyermekem által szerzett tapasztalatomból is tudom, hogy mennyire el tud kedvetlenedni egy szülő, ha a fejlődés nem olyan gyorsan, vagy ütemben érkezik, ahogyan azt várjuk, vagy szeretnénk. Emiatt sokszor demotiválttá válunk a gyakorlatok otthoni végzésében, el-elmaradnak a tornák. Az ezekkel összefüggő érzések és meglátások is helyt kaphatnak a szülőknek szóló coaching üléseken.

Kulcsár-féle Komplex Mozgásfejlesztő terapeutaként a fejlesztések alatt szerzett tapasztalatokat, esetleges átmeneti visszaeséseket, megtorpanásokat szakemberként is átlátom, értem, így megnyugtató válaszokkal tudok szolgálni egy-egy segítő beszélgetés során.

Felnőtt coaching – saját téma:

Természetesen egyéb, a gyermek fejlesztéséhez nem kapcsolódó nehézséggel, elakadással is bármikor fordulhat hozzám: legyen a téma akár párkapcsolati, önismereti, önbizalommal, vagy épp karrierrel kapcsolatos.

A coaching-élmény lehet én-idő is, amíg gyermeke fejlesztésen van. Hiszen egy őszinte, beszélgetés, ahol valós odaforduló figyelmet és új szempontokat kap az ember, mindig üdítő tapasztalás és garantáltan új lendületet ad.

Kapcsolódásom a Vision therapy-hoz: 

Ha a vizuális információ feldolgozása problémát jelent a gyermek számára, és esetleg idegrendszeri éretlenségéből fakadóan nehézséget jelent figyelmének megtartása, az olvasás, az írás, és a számolás - az mind önbizalmi, illetve kudarcélmény-kezelési problémát fog számára okozni. Ebből adódik, hogy a coaching a Vision Therapy fontos része: hiszen segít a speciális szemüveg, a terápia, és a mozgásfejlesztés, viszont a gyermek a korábbi kudarcélményei miatt, önbizalomhiányából fakadóan továbbra is kompenzálni igyekszik majd. Ennek jelei például a kapkodás, visszahúzódás, bizonytalanság, szociális gátlások, emelt hangon való beszéd, kapcsolódási nehézségek a társaikkal, magatartási problémák. 

A mi célunk, hogy a hozzánk forduló gyermekeknek teljeskörű megoldást nyújtsunk ahhoz, hogy az életükben boldogulni tudjanak, magabiztosak legyenek, tisztában az erősségeikkel és gyengeségeikkel, és jó döntéseket tudjanak hozni.

A Vision- és mozásterápia a fejlesztést állítja fókuszba, mely a gyermek idegrendszerét természetes módon megterheli, hiszen éppen ez a lényege. Az új tapasztalatokat, megéléseket igyekszem a munkámmal támogatni, kiegészíteni. A gyermek önbizalmát, saját magába vetett hitét segítek neki megtalálni, egyensúlyt kialakítani saját magával.

A fejlődés integrálásához szükség van az énkép folyamatos alakítására: „Ő már nem ugyanaz a gyermek, aki elkezdte a terápiát.”

Mind a gyermeket, mind a szülőt támogatom, hogy benne tudjanak maradni a folyamat megvalósításában. Sokszor azonnali sikerekre vágyunk, ha nem jönnek, feltételezzük, hogy nem működik a rendszer, vagy ha egy nagy fejlődés után visszaesést, vagy stagnálást tapasztalunk, akkor is felmerülhet bennünk, hogy befejezzük a gyakorlást. Ehhez nyújtok motivációt, szükség esetén magyarázatot, támogatást.